EST

Kopiera term
endoskopisk sfinkterotomi, via optiskt instrument dela ringmuskeln sphincter Oddii i tolvfingertarmsväggen där galla och pankreassaft tömmer sig.
EST
Kopiera term
endoscopic sphincterotomy, using optical instrument, divide the sphincter (sphincter Oddi) in the duodenal wall where bile and pancreatic juice empty.