Ebola-virus

Kopiera term
hemorragisk feber med hög dödlighet orsakad av filovirus, förekommande i bl.a. Östafrika.
Ebola virus
Kopiera term
hemorrhagic fever associated with high mortality rate caused by filovirus; occurs in regions such as East Africa.