Ehlers-Danlos syndrom

Kopiera term
grupp ärftliga bindvävsförändringar där hud, leder, ligament och blodkärl får en ändrad struktur, vilket i allvarliga fall leder till svagheter i de stora blodkärlen och livshotande bristningar.
Ehlers-Danlos syndrome
Kopiera term
group of hereditary connective tissue changes involving a change in structure of the skin, joints, ligaments and blood vessels, which in severe cases may lead to weakness of the major blood vessels and life-threatening rupture.