Eisenmengers syndrom

Kopiera term
form av medfött hjärtfel (missbildning av hjärtskiljeväggarna och ökat tryck i lungkretsloppet) som orsakar hjärtsvikt och andnöd.
Eisenmenger's syndrome
Kopiera term
type of congenital heart defect (malformation of cardiac septa and increased pressure in pulmonary circulation) causing heart failure and respiratory distress.