Föllings sjukdom

Kopiera term
PKU, fenylketonuri, medfödd brist på det enzym som bryter ned aminosyran fenylalanin, vilket leder till ansamling av fenylalanin i vävnad med bl.a. utvecklingsförsening, kramper och hudförändringar som följd.
Følling’s disease
Kopiera term
see phenylketonuria.