FAP

Kopiera term
familjär adenomatös kolonpolypos, sällsynt och ärftligt tillstånd där hundratals polyper utvecklas i tarmslemhinnan och följs av cancerutveckling.
FAP
Kopiera term
Familial adenomatous polyposis, rare hereditary condition in which hundreds of polyps develop in the intestinal mucosa, followed by development of cancer.