FSH

Kopiera term
follikelstimulerande hormon, hypofyshormon som stimulerar utmognaden av äggfolliklar och bildningen av äggstockshormoner.
FSH
Kopiera term
follicle-stimulating hormone, pituitary hormone which stimulates maturation of ovarian follicles and production of ovarian hormones.