Fallots tetrad

Kopiera term
form av medfött hjärtfel med fyra samtidiga defekter: (pulmonalisstenos, kammarseptumdefekt, högerförskjutning av aorta och högerkammarhypertrofi), som leder till otillräcklig syresättning.
Tetralogy of Fallot
Kopiera term
congenital cardiac defect with four simultaneous malformations (pulmonary stenosis, ventricular septal defect, overriding aorta and right ventricular hypertrophy) that lead to inadequate oxygenation.