Fanconis anemi

Kopiera term
medfödd aplastisk anemi med ökad risk för leukemiutveckling, behandlas med benmärgstransplantation.
Fanconi anemia
Kopiera term
congenital aplastic anemia with increased risk of developing leukemia; treated with bone marrow transplantation.