Fordyce körtlar

Kopiera term
två talgproducerande körtlar belägna mellan kvinnans inre och yttre blygdläppar och under mannens förhud.
Fordyce glands
Kopiera term
two sebaceous glands located between the inner and outer labia of the female and also under male foreskin.