GCP

Kopiera term
good clinical practice (eng.), standardiserad utformning, monitorering, registrering av data, analys och rapportering av kliniska prövningar.
GCP
Kopiera term
Good Clinical Practice, standardized formulation, monitoring, registration of data, analysis and reporting of clinical studies.