GIFT

Kopiera term
gamete intra-fallopian transfer (eng.), assisterad befruktningsmetod där ägg och spermier placeras i äggledaren för befruktning.
GIFT
Kopiera term
gamete intra-fallopian transfer, assisted fertilization method in which eggs and sperm are placed in fallopian tube for fertilization.