Gauchers sjukdom

Kopiera term
medfödd enzymbrist i fettomsättningen ledande till inlagring av kolhydratrika fettämnen i vävnader med bl.a. lever- och mjältförstoring som följd.
Gaucher disease
Kopiera term
congenital enzyme deficiency in fat metabolism leading to accumulation of carbohydrate-rich fat in tissues, resulting in hepatic and splenic enlargement.