Gerstmans syndrom

Kopiera term
skada på parietallobens dominanta hjärnhalva som ger de typiska symtomen akalkuli, höger-vänsterdesorientering, fingeragnosi och agrafi.
Gerstmann’s syndrome
Kopiera term
damage to parietal lobe of dominant hemisphere resulting in typical symptoms of acalculia, left-right disorientation, finger agnosia and agraphia.