Gilberts syndrom

Kopiera term
nedsatt förmåga hos levern att bryta ned gallfärgämne vilket leder till låggradig ansamling av gallfärgämne i blodet.
Gilbert’s syndrome
Kopiera term
impaired ability of liver to break down bilirubin, resulting in accumulation of bilirubin in blood.