Glasgow Coma Scale

Kopiera term
GCS, gradering av medvetande och reaktionsförmåga beroende på patientens rörelsemönster, förmåga att prata och öppna ögonen.
Glasgow Coma Scale
Kopiera term
GCS, score for consciousness and ability to react based on ability to move, speak and open eyes.