Guillain-Barrés syndrom

Kopiera term
GBS, inflammatorisk neuropati, akut inflammatorisk sjukdom i perifera nerver som kännetecknas av symmetrisk tilltagande svaghet i ben, händer, armar och andningsmuskulatur och orsakas av bakterier eller virus.
Guillain-Barré syndrome
Kopiera term
GBS, inflammatory neuropathy, acute inflammatory disease in peripheral nerves characterized by symmetrical progressive weakness of the legs, hands, arms and respiratory muscles; usually caused by bacteria or virus.