HDL

Kopiera term
high density lipoprotein (eng.), alfalipoprotein, transporterar fett i blodet, kallas “det goda kolesterolet“ och har en skyddande effekt mot hjärt-kärlsjukdom.
HDL
Kopiera term
high density lipoprotein, alpha lipoprotein, transports lipids in blood, known as “good cholesterol” and has protective effect against cardiovascular disease.