HELLP-syndrom

Kopiera term
hemolysis, elevated liver enzymes, low platelets (eng.), särskild typ av preeklampsi med svår organpåverkan som innefattar hemolys, leverpåverkan med förhöjda transaminaser och trombocytopeni.
HELLP syndrome
Kopiera term
Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets, specific type of preeclampsia with severe effect on organs including hemolysis, liver with elevated transaminases and thrombocytopenia.