HLA-antigener

Kopiera term
humant leukocytantigen, uppsättning av transplantationsantigener som är unik för varje individ och bl.a. är avgörande för om transplantat kommer att avstötas eller ej.
HLA
Kopiera term
human leukocyte antigen, set of transplantation antigens unique for each individual and crucial in determining whether or not a transplanted organ will be rejected.