Helicobacter

Kopiera term
bakteriegrupp förekommande i magsäck- och tarmslemhinnan: H. pylori magsäcksslemhinnebakterie som förknippas med gastrit, mag- och tolvfingertarmssår och cancer i nedre delen av magsäcken.
Helicobacter
Kopiera term
group of bacteria found in gastric and intestinal mucosa: Helicobacter pylori abdominal mucosa bacterium associated with gastritis, gastric and duodenal ulcers, and cancer of the lower stomach.