Hirschsprungs sjukdom

Kopiera term
aganglionos, medfödd avsaknad av nervceller i nedre delen av tjock- och ändtarmen vilket orsakar nedsatt tarmmotorik med kronisk förstoppning som följd.
Hirschsprung’s disease
Kopiera term
congenital absence of nerve cells in lower portion of colon and rectum, causing impaired intestinal motility with chronic constipation as a result.