Huntingtons sjukdom

Kopiera term
ärftlig neurologisk sjukdom som yttrar sig i hastiga danslika rörelser och psykiska symtom.
Huntington's Disease
Kopiera term
hereditary neurological disease that manifests in sudden dance like movements and psychiatric symptoms.