IBS

Kopiera term
irritable bowel syndrome (eng.), olika symtom från mag–tarmkanalen såsom buksmärta, omväxlande lös respektive hård avföring och gasbesvär utan att organisk sjukdom påvisats.
IBS
Kopiera term
irritable bowel syndrome, various symptoms from the gastrointestinal tract such as abdominal pain, alternating loose and hard stools and flatulence without demonstrable organic disease.