IFN

Kopiera term
interferoner, proteiner producerade av immunsystemet med framförallt immunreglerande och virushämmande effekter: IFN-alfa produceras av vita blodkroppar och lymfocyter vid virusinfektion och har även NK-stimulerande effekt; IFN-beta produceras av t.ex. fibroblaster; IFN-gamma produceras av T-lymfocyter, NK-celler och makrofager.
IFN
Kopiera term
see interferons.