ILT

Kopiera term
interstitial laser thermotherapy (eng.), metod för behandling av t.ex. levertumörer där värme frigörs med hjälp av en laser som förts in i tumören.
ILT
Kopiera term
interstitial laser thermotherapy, method to treat conditions such as liver tumors, where heat is induced by a laser introduced into the tumor.