Jackson-epilepsi

Kopiera term
partiell epilepsi, en form av epileptiska anfall med ofta ensidiga kramper eller domningar utan påverkan på medvetandet.
Jacksonian seizure
Kopiera term
partial epilepsy, a form of epileptic seizure often with unilateral seizures or numbness without affecting consciousness.