Jendrassiks manöver

Kopiera term
metod att avleda patientens uppmärksamhet vid undersökning av knäreflexen (patienten ombeds koppla ihop fingrarna och dra samtidigt som läkaren bedömer knäreflexen).
Jendrassik’s maneuver
Kopiera term
method to distract the patient's attention during examination of the knee reflex (patient is asked to link fingers and pull at the same time that the doctor examines the knee reflex).