KLL

Kopiera term
kronisk lymfatisk leukemi, leukemi med abnorm lymfocytökning i blod, benmärg, lymfkörtlar och mjälte.
CLL
Kopiera term
chronic lymphocytic leukemia, leukemia with abnormal elevation of lymphocytes in blood, bone marrow, lymph nodes and spleen.