KUB

Kopiera term
kombinerat ultraljud och blodprov för beräkning av sannolikheten för bl.a. Downs syndrom hos foster.
combined ultrasound and blood test
Kopiera term
combined ultrasound and blood test for calculation of probability of conditions such as Down’s syndrome in the fetus.