Löfflers syndrom

Kopiera term
allergisk betingad infiltration i lungvävnad med ökad mängd eosinofila vita blodkroppar i blodet.
Löffler’s syndrome
Kopiera term
allergy-induced infiltration of lung tissue with increased amount of eosinophils in the blood.