LAK-cell

Kopiera term
lymfokinasktiverad mördarcell, lymfocyt som efter att ha stimulerats med tillväxtfaktorn interleukin-2 kan döda tumörceller.
LAK cell
Kopiera term
lymphokine-activated killer cell, natural killer cell (NK cell) activated with growth factor interleukin-2.