LD

Kopiera term
1. laktatdehydrogenas, finns i förhöjda värden i blodet vid cellskada. 2. letal dos, dödlig dos.
LD
Kopiera term
1. lactate dehydrogenase, found in elevated levels in the bloodstream with cell damage (see also above). 2. lethal dose, fatal dose.