LDL

Kopiera term
low density lipoprotein (eng.), betalipoprotein, transporterar fett i blodet framför allt kolesterol, kallas ”det onda kolesterolet” och höga värden ökar risken för hjärt-kärlsjukdom.
LDL
Kopiera term
low density lipoprotein beta-lipoprotein, transports fat in the blood, especially cholesterol; referred to as “bad cholesterol”; elevated levels increase the risk of cardiovascular disease.