Lebers kongenitala amauros

Kopiera term
tidig form av retinitis pigmentosa, grupp av tidigt debuterande näthinnesjukdomar där näthinnans synceller, stavar och tappar drabbas vilket orsakar nedsatt synförmåga eller blindhet från födseln.
Leber’s congenital amaurosis
Kopiera term
early form of retinitis pigmentosa, group of early-onset retinal diseases in which the visual cells, rods and cones of the retina are affected, causing visual impairment or blindness from birth.