Lemierres syndrom

Kopiera term
sjukdomstillstånd med halsont som orsakas av den anaeroba bakterien Fusobacterum necrophorum där septiska blodproppar kan bildas i kärlen.
Lemierre’s syndrome
Kopiera term
disease with sore throat caused by the anaerobic bacterium Fusobacterium necrophorum which may cause septic blood clots to form in vasculature.