Lynch syndrom

Kopiera term
ärftlig förändring i arvsmassan vilken ökar risken att utveckla flera cancerformer, bl.a. tjocktarmscancer.
Lynch syndrome
Kopiera term
hereditary change in genetic material that increases the risk of developing several types of cancer, including colon cancer.