MEG

Kopiera term
magnetencefalografi, mätning av förändringar i det magnetiska fältet som uppstår under elektrisk aktivitet i spontan hjärnaktivitet.
MEG
Kopiera term
magnetoencephalography, measurement of changes in the magnetic fields generated by spontaneous brain activity.