MEN

Kopiera term
multipel endokrin neoplasi, ärftlig gendefekt av två typer: typ I orsakar hypofystumör, endokrin pankreastumör och hyperparatyroidism; typ II orsakar medullär tyroideacancer, feokromocytom, hypertparatyroidism och ibland slemhinneneurinom.
MEN
Kopiera term
multiple endocrine neoplasia, hereditary genetic defect of two types: Type I causes pituitary tumor, endocrine pancreas tumor and hyperparathyroidism; Type II causes medullary thyroid cancer, pheochromocytoma, hyperparathyroidism and sometimes mucosal neuroma.