MR

Kopiera term
magnetisk resonans, radiologisk bildåtergivning av organ eller vävnader (vätejoner i kroppens vävnader sätts i svängning av ett kraftigt magnetfält varefter energin registreras och omvandlas till bilder).
MRI
Kopiera term
magnetic resonance imaging, radiologic image reproduction of organs or tissues (hydrogen ions in the body's tissues are put into motion by a strong magnetic field after which the energy is registered and transformed into images).