Mallory-Weiss syndrom

Kopiera term
blödning från sprickor i slemhinnan mellan magsäck och matstrupe orsakad av kraftiga kräkningar.
Mallory-Weiss syndrome
Kopiera term
bleeding from cracks in the lining of the stomach and esophagus due to severe vomiting.