Mb Sudeck

Kopiera term
reflexdystrofi, complex regional pain syndrome, CRPS (eng.), långvarigt smärttillstånd, ofta i en arm eller i ett ben, som kan inträffa efter en skada eller en operation.
Morbus Sudeck
Kopiera term
reflex dystrophy, Complex Regional Pain Syndrome, chronic pain condition, often in an arm or leg, that may occur after an injury or surgery.