McCune-Albrights syndrom

Kopiera term
sällsynt genetisk sjukdom som påverkar skelettets tillväxt, pigmentering av huden och produktion av många olika hormoner.
McCune-Albright syndrome
Kopiera term
rare genetic disorder affecting skeletal growth, skin pigmentation and production of many different hormones.