Meckels divertikel

Kopiera term
utbuktning på tunntarmen som är en rest från fosterstadiet och kan innehålla magsäcksslemhinna.
Meckel's diverticulum
Kopiera term
bulge of the small intestine, a remnant of the fetal stage that may contain gastric mucosa that can become inflamed.