Murphys tecken

Kopiera term
ökad smärta vid djupandning och samtidig palpation under höger revbensbåge (symtom vid gallblåseinflammation).
Murphy’s sign
Kopiera term
increased pain with deep breathing and simultaneous palpation under the right costal margin (symptom of gallbladder inflammation).