NEEP

Kopiera term
negative end expiratory pressure (eng.), respiratorinställning som underlättar för den passiva utandningen genom att generera ett undertryck i de övre luftvägarna.
NEEP
Kopiera term
negative end expiratory pressure, respirator setting to facilitate passive exhalation by generating negative pressure in the upper respiratory tract.