NK-cell

Kopiera term
natural killer cell (eng.), naturlig mördarcell med förmåga att döda vissa celler, t.ex. virusinfekterade celler och tumörceller.
NK cell
Kopiera term
natural killer cell, cell with ability to kill certain cells, e.g., virus-infected cells and cancer cells.