NSAID

Kopiera term
non-steroid antiinflammatory drugs (eng.), läkemedelsgrupp som verkar antiinflammatoriskt, smärtlindrande och febernedsättande.
NSAID
Kopiera term
non-steroidal anti-inflammatory drug, class of drugs with anti-inflammatory, analgesic and antipyretic effect.