NUPP

Kopiera term
nackuppklarning, ultraljudsundersökning vid graviditet för att avgöra om ett foster har ökad risk för kromosomavvikelser som till exempel Downs syndrom.
nuchal scan
Kopiera term
Nuchal Translucency screen, ultrasound during pregnancy to determine whether a fetus is at increased risk for chromosomal abnormalities such as Down's syndrome.