Naegels regel

Kopiera term
förenklat sätt att snabbt bestämma ungefärlig förlossningsdag, väntad partus (VP) räknat från senaste menstruationens första dag (SM), VP = SM + 7 dagar - 3 månader + 1 år.
Naegele's rule
Kopiera term
simplified method to quickly calculate the due date for pregnancy, expected date of delivery (EDD) calculated from first day of last menstrual period (LMP), EDD = LMP + 7 days - 3 months + 1 year.